จัดดอกไม้หน้าเวที : พิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร บัณฑิต 2552-2553 (บางส่วน)
20 ตุลาคม 2554 ณ ศูนย์ประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต


นักศึกษาห้อง จพส. 51 และ จพส. 52 ร่วมกันจัดดอกไม้บนเวที สำหรับพิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2552-2553 (บางส่วน) เป็นการฝึกทักษะวิชาชีพการจัดการพืชสวนประดับ และบูรณาการกับการเรียนการสอนรายวิชาการจัดและออกแบบดอกไม้ เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพการจัดการพืชสวนประดับ 

RSS
dsc01328
dsc01329
dsc01330
dsc01331
dsc01332
dsc01333
dsc01334
dsc01336
dsc01337
dsc01338
 
 
Powered by Phoca Gallery
Thursday the 29th. 2012 สาขาวิชาการจัดการพืชสวนประดับ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 ติดต่อสอบถาม email : te_sopa@hotmail.com
Copyright 2012

©

Top Online Poker