map

 

 

หลักสูตรการจัดการพืชสวนประดับ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000

เวลาทำการ : จันทร์ - ศุกร์ 8.30 - 16.30 | วันเสาร์ - อาทิตย์ 8.30 - 16.30

โทรศัพท์ / แฟกซ์ : 076-215133 หรือ 081-7975542

 

* ปิดทุกวันหยุดราชการ